ข่าวประชาสัมพันธ์
(MD000)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้สื่อการเรียนการสอน สำหรับนิสิตแพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นิสิตศึกษาจาก : เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- วีดีโอเพื่อการเรียนการสอน
- เว็บไซต์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์


วิธีเข้าใช้งาน :
โดยเข้าเมนูด้านซ้าย "สื่อการเรียนการสอน"
วิชาเรียนของฉัน-- สื่อการเรียนการสอน -- กด Link ตามหัวข้อที่ต้องการศึกษาเรียนรู้