ภาพกิจกรรม วิทยากร Stuart B. Goodman MD PHD จาก Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford., CA, USA. บรรยายวิชาการ เรื่อง How Should We Introduce New Technologies into Orthopaedics. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์