ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์
[First] [Prev]