งานเลี้ยงปีใหม่อาจารย์อาวุโส วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ ห้องเมย์ฟาร์วเวอร์ โรงแรมดุสิตธานี

    [Next] [Last]