ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1308 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


    [Next] [Last]