พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2562 : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ..ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8 และ พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
    [Next] [Last]