ภาพกิจกรรม งานทำบุญตึกประจำปี เลี้ยงพระเพล และ ถวายสังฆทาน
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2

[First] [Prev] [Next] [Last]