ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าว "โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เฉลิมพระเกียรติ"
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย