03 | 06 | 2020
Main Menu
Login Form

Up

Line

ขอเชิญส่งผลงาน Best practice ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัมนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 6
การเสนอขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายราชสดุดี จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล วันที่ 30 พย 2559
ขอเชิญร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ฝ่ายผู้ป่วยนอก ประจำปี 2558

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ฝ่ายผู้ป่วยนอก ประจำปี 2558 เรื่อง Service Beyond Demand วันที่ 9 มค 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร ชั้น 18

ขอเชิญประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2557

วันอังคารที่ 25 พย 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ตึก จส. 2 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.

เชิญเสนอชื่อบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ปี 2557

เชิญเสนอชื่อบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ปี 2557 ส่งข้อมูลได้ที่ คุณจริยาสิริ โชติการไพบูลย์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตึกอานันทมหิดล ชั้นล่าง ภายในวันที่ 28 พย 2557

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มีค 2558 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่งแบบฟอร์มที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 25557
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่
รางวัลความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน
ขอเชิญส่งนักวิจัยเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์เทคนิคสูงสำหรับถ่ายภาพเพื่องานวิจัย
วันที่ 28 พย 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อบรม Mini MBA in Health รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 21 พย 2557- 18 เมย 2558
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล Mini MBA in Health รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 21 พย 2557- 18 เมย 2558
ประกาศ รพ.จุฬา แนวทางการทำนัดตรวจผู้ป่วย คลินิกเท้าเบาหวาน ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
Powered by Phoca Download